Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz
Tüm Ürünlerde Hoşgeldin İndirimi - Kupon Kodu: HSGLDNZ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 - TARAFLAR

SATICI

 • Unvan :  ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş.
 • Adres : @@SATICI_ADRES@@
 • Telefon : @@SATICI_TELEFON@@
 • Faks : @@SATICI_FAKS@@
 • Mersis No : 063017802800001
 • E-Posta Adresi : @@SATICI_EPOSTA_ADRESI@@
 • Alıcının İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Aras Kargo

ALICI

 • Ad Soyad : @@ALICI_AD_SOYAD@@
 • Adres : @@ALICI_ADRES@@
 • Telefon : @@ALICI_TELEFON@@
 • E-Posta : @@ALICI_EPOSTA@@

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiş olup, TARAFLAR; Sözleşme’den, Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, kabul ettiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’ye (“ERKUNT TRAKTÖR - Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ait www.erkuntyedekparca.com.tr alan adlı web sitesinden (“Web Sitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Taraflar işbu Sözleşme konusu malın satışı sözleşmesinde, ERKUNT TRAKTÖR - Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

@@SATIN_ALINAN_URUN_DETAY_TABLO@@

Web Sitesinde belirtilen fiyatlar, indirimler, vaatler v.d. diğer hususlar güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olduğu ifade edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

@@SIPARIS_TOPLAM_DETAYLARI@@

 

Söz konusu ürün bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında satıcı adına, ERKUNT TRAKTÖR tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı, mal bedelini ERKUNT TRAKTÖR’e ödeyerek, Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE MALIN TESLİMİ

Sözleşme; Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiş sayılır. Sipariş verilen malın, Satıcı tarafından, Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda veya işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve/veya belirtilmesi halinde  yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

4. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları kural olarak Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılmakla birlikte, Yönetmelik gereğince, teslimat süresi, Alıcı tarafından sipariş edilen ürünün ödemesinin yapılmasından itibaren 30 (otuz) günü geçemez.  

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

5. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Web Sitesi’nde yer alan “Hesabım” üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Satıcı Erkunt Traktör, Web Sitesinde tashihli (revizyonlu) ürün satabilir. Alıcı bu durumda Ön Bilgilendirme Formunda ve parça özelliklerinde bilgilendirilir. Alıcı tashihli ürünün “sıfır” ürün olmadığını ve bu ürünün garantisinin 3 ay olduğunu, tashihli ürünü sadece “yetkili servis” vasıtasıyla monte ettireceğini, aksi halde tashihli ürünün Satıcı tarafından garanti kapsamı dışında sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Alıcı tashihli ürünün onarımı ve bakımı gerekiyorsa bu işleri de sadece yetkili servise yaptırmakla yükümlü olup, aksi halde tashihli ürün için belirlenen 3 aylık garanti süresi geçerli olmayacaktır

Alıcı; teslim edildiği esnada tahrip veya kırık olan, ambalajı yırtılan, hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürünü kargo şirketinden teslim alırsa, sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6. SATICI’NIN TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7. CAYMA HAKKI ve İADE

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Web Sitesine girerek, Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

ERKUNT TRAKTÖR; bu Sözleşmesi’nin tarafı değildir. Bu itibarla, Alıcı’nın, ERKUNT TRAKTÖR’e karşı cayma hakkı olmadığı gibi, Alıcı kesinlikle ERKUNT TRAKTÖR’den bedel iadesi veya ürün değişimi talep edemez.

Alıcı; Yönetmeliğin 15. Maddesinde açıkça belirtilen durumlarda hukuken “cayma hakkının” bulunmadığını açıkça kabul ve taahhüt eder.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin her türlü sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Aracı Hizmet Sağlayıcı (ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş.) vasıtasıyla iletebilirler. Şikayetin Aracı Hizmet Sağlayıcı vasıtasıyla iletilmesi halinde ERKUNT TRAKTÖR sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği Alıcı’ya sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ve/veya Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. MALIN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Mal üzerinde yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

10. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web Sitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve/veya ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş.’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YÜRÜRLÜK

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, @@SOZLESME_TARIHI@@ tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme 5 (beş) yıl boyunca ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. tarafından elektronik ortamda saklanacaktır.

 

 ALICI                                                                                                SATICI

@@ALICI_AD_SOYAD@@                                                              ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş.